Welcome to RIHA Journal, an International Online-Journal for the History of Art!

  • New Articles in RIHA Journal:

 

0115 0114 0112 0110 0108

 

0115 Arthur Valle, Transnational Dialogues in the Images of A Ilustração, 1884-1892
A Ilustração, directed by the Portuguese Mariano Pina (1860-1899) and published between May 1884 and January 1892, was a Luso-Brazilian illustrated magazine that for most of its existence was edited and printed in Paris before being sent to its [...]
0114 Filip Lipiński, Figurations of memory in the virtual field of art (history) (English version)
The article discusses the location of memory and its relations with perception in contemporary art, as well as how memory takes part and resurfaces in artistic practice. I point to the impossibility of [...]
0113 Filip Lipiński, Figuracje pamięci w wirtualnym polu (historii) sztuki (Polish version)
Artykuł dotyczy miejsca pamięci oraz jej związku z percepcją w sztuce współczesnej, a także sposobów, w jaki pamięć uczestniczy i ujawnia się w praktykach artystycznych. Zwracam uwagę na niemożliwość [...]
0112 Roma Sendyka, A Journey, the Pain of Others, and Historical Experience: Susan Silas (English version)
The author interprets Susan Silas' Helmbrechts walk (1998-2003), a unique series of photographs and materials collected during the walk along the route which in 1945 [...]
0111 Roma Sendyka, Podróż, cudze cierpienie i doświadczenie historyczne: Susan Silas (Polish version)
Autorka interpretuje pracę Susan Silas Helmbrechts walk (1998-2003), szczególny cykl zdjęć i materiałów zbudowany podczas przejścia trasy, które w 1945 roku [...]
0110 Janusz Antos, Cognition through montage and mechanisms of individual memory in Bogusław Bachorczyk's art on the example of the artist's apartment-studio (English version)
The present text discusses Bogusław Bachorczyk's apartment-studio in Krakow. The decorations he has been making there since 2003 have transformed into a kind of work-in-progress. [...]
0109 Janusz Antos, Poznanie poprzez montaż oraz mechanizmy pamięci indywidualnej w sztuce Bogusława Bachorczyka na przykładzie mieszkania-pracowni artysty (Polish version)
Przedmiotem niniejszych rozważań jest mieszkanie-pracownia Bogusława Bachorczyka w Krakowie. Tworzone w nim nieustannie od 2003 rokudekoracje uczyniły z niego swoiste dzieło sztuki w procesie. [...]
0108 Katarzyna Uchowicz, Reading Muranów. Memory of a place / memory of an architect. Commentary on the postwar work of Bohdan Lachert (English version)
The text concentrates on the concept of South Muranów – a residential quarter / monument realised in the area of the Warsaw ghetto by the architect Bohdan Lachert [...]
0107 Katarzyna Uchowicz, Czytanie Muranowa. Pamięć miejsca / pamięć architekta. Komentarz do powojennej twórczości Bohdana Lacherta (Polish version)
Tekst koncentruje się wokół koncepcji Muranowa Południowego – osiedla / pomnika zrealizowanego na terenie warszawskiego getta przez architekta Bohdana Lacherta [...]
0106 Luiza Nader, Strzemiński's Wunderblock. In Memory of Friends – Jews (English version)
The text addresses a series of ten collages titled "To My Friends the Jews", made right after the Second World War by a Polish avant-garde artist, Władysław Strzemiński [...]
Document Actions
News
Just published! Special Issue "Contemporary Art and Memory"
>>>more
RIHA Journal accepted for ERIH plus!
>>>more
Just published! Special Issue "Collecting Italian Art North of the Alps 1700-1800"
>>>more
RIHA Journal on Twitter!
>>>more
Gulbenkian Foundation supports RIHA Journal
>>>more
More news…