Welcome to RIHA Journal, an international, peer-reviewed online-journal for the history of art!

  • New Articles in RIHA Journal:

 

0127 0126 0122-0123 0120 0119

 

0127 Sven Schuster, The "Brazilian Native" on Display: Indianist Artwork and Ethnographic Exhibits at the World's Fairs, 1862-1889
Between 1862 and 1889, the Empire of Brazil participated in the most important world's fairs in Europe and North America. Representations of Brazil's population and culture [...]
0126 Iva Pasini Tržec und Ljerka Dulibić, Zwei Gemälde niederländischer Meister in Zagreb – Provenienz und Rezeptionsgeschichte
The authors present the complex reception history of two paintings in the Dutch Painting Collection at the Strossmayer Gallery of Old Masters in Zagreb, reconstructing their provenance [...]
0125 Maciej Sawicki, Between Memory and Oblivion of the Shoah. The Problem of Aesthetic Neutralization of the Past in Saul Friedländer's Historical Thinking (English version)
In his writings, Saul Friedländer described the problem of individual memory of the Shoah as one of the main limits of discourse. The critical point of his reflection on memory can be found in the [...]
0124 Maciej Sawicki, Między pamięcią a zapomnieniem Shoah. Problem estetycznej neutralizacji przeszłości w myśleniu historycznym Saula Friedländera (Polish version)
W tekstach Saula Friedländera problem indywidualnej pamięci Shoah stanowił jedną z głównych granic dla dyskursu. Punktem krytycznym jego refleksji nad pamięcią stała się [...]
0123 Wojciech Szymański, A place of memory – monument – counter-monument. Artistic strategies of commemoration in Krakow's district of Podgórze (English version)
In recent years, Krakow's district of Podgórze has witnessed the erection of several works in public space that are concerned with the memory of the place. A monumental piece erected by Witold Cęckiewicz in the 1960s [...]
0122 Wojciech Szymański, Miejsce pamięci – pomnik – anty-pomnik. Artystyczne strategie upamiętniania na terenie krakowskiego Podgórza (Polish version)
Krakowska dzielnica Podgórze w ostatnich latach doczekała się w przestrzeni publicznej kilku realizacji, które odnoszą się do pamięci miejsca. Do monumentlanego, wzniesionego w latach sześćdziesiątych przez [...]
0121 Katarzyna Jagodzińska, Ekspansja muzeów w Europie Środkowej? (Polish version)
Przedmiotem artykułu są rozważania na temat specyfiki Europy Środkowej w zakresie kolekcji i muzeów sztuki współczesnej oraz możliwość stworzenia alternatywy [...]
0120 Katarzyna Jagodzińska, Expansion of museums in Central Europe? (English version)
The paper presents reflections on the specificity of collections and museums of contemporary art in Central Europe and considers a possibility of creating a regional alternative for the West. The analysis [...]
0119 Patrick Kragelund, Nathanson, Eckersberg's Moses, and Danish Haskalah ('Reformed Judaism')
Among the patrons of the young C. W. Eckersberg (1783-1853), the Jewish merchant M.L. Nathanson (1780-1868) was the most important. A key figure in the process eventually leading to [...]
Document Actions
News
RIHA Journal accepted for ERIH plus!
>>>more
RIHA Journal on Twitter!
>>>more
Gulbenkian Foundation supports RIHA Journal
>>>more
More news…
Citation Databases

RIHA Journal is indexed by the following citation databases:

The inclusion in these databases testifies to RIHA Journal's high standards of quality and its international scope.

ZI