Skip to content. | Skip to navigation

Images Krantz-Domasłowska RIHA Journal 0067

Il. 1

Toruń, rozwój przestrzenny miasta w średniowieczu, za: Historia Torunia, T. 1, red. Marian Biskup, W czasach średniowiecza (do roku 1454), opr. Jadwiga Chudziakowa et al., Toruń 1999, załącznik, czerwony obrys pochodzi od autorki

Il. 10

Toruń, kościół NMP, wnętrze, fot. autorka

Il. 11

Toruń, kościół św. Jana, rzut według J. Heise, za: Bazylika katedralna świętych Janów w Toruniu, red. Marian Biskup, Toruń 2003, 57

Il. 12

Toruń, kościół św. Jana, bryła, fot. Andrzej Skowroński

Il. 13

Toruń, kościół św. Jana, wnętrze, fot. Andrzej Skowroński

Il. 14

Elbląg, rekonstrukcja planu Starego i Nowego Miasta według Otto Bolza, za: Elbląg dzieje i architektura, Elbląg 1992, 5

Il. 15

Braniewo, plan miasta z 1826-1829 wg Giesego, za: Adolf Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, T. 4: Ermland, Königsberg 1894, 37

Il. 16

Braniewo, kościół św. Katarzyny, rzut, za: Adolf Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, T. 4: Ermland, Königsberg 1894, 41

Il. 2

Toruń, kościół św. Jakuba, rzut, za: Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980, 159.

Il. 3

Toruń, kościół św. Jakuba, bryła, fot. Andrzej Skowroński

Il. 4

Toruń, kościół św. Jakuba, wnętrze, fot. autorka

Il. 5

Toruń, kościół św. Jana, wnętrze prezbiterium, fot. Andrzej Skowroński

Il. 6

Toruń, kościół św. Mikołaja i klasztor dominikanów, rzut, rysunek J.F. Steinera, za: Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (tzw. Album Steinera), red. Marian Biskup, Toruń 1998, 98

Il. 7

Toruń, kościół św. Mikołaja, widok perspektywiczny od strony południowo-wschodniej, rysunek J.F. Steinera, za: Toruń i miasta ziemi chełmińskiej, Toruń 1998, 100

Il. 8

Toruń, kościół NMP, rzut na poziomie sklepień, za: Zbigniew Nawrocki, "Pofranciszkański kościół NMP w Toruniu," w: Zeszyty Naukowe UMK, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2 (1966), 50, rys. Zbigniew Nawrocki

Il. 9

Toruń, kościół NMP, bryła, fot. Andrzej Skowroński