Skip to content. | Skip to navigation

Images Krantz-Domasłowska RIHA Journal 0068

Fig. 1

Toruń, spatial development of the city in the Middle Ages, in: Historia Torunia, vol. 1, ed. Marian Biskup, W czasach średniowiecza (do roku 1454), ed. Jadwiga Chudziakowa et al., Toruń 1999, supplement, red outline added by the author

Fig. 10

Toruń, Virgin Mary's Church, interior, photo by the author

Fig. 11

Toruń, St. John's Church, ground plan according to J. Heise, in: Bazylika katedralna świętych Janów w Toruniu, ed. Marian Biskup, Toruń 2003, 57

Fig. 12

Toruń, St. John's Church, volume, photo Andrzej Skowroński

Fig. 13

Toruń, St. John's Church, interior, photo Andrzej Skowroński

Fig. 14

Elbląg, reconstruction of the plan of the Old and the New Town according to Otto Bolz, in: Elbląg dzieje i architektura, Elbląg 1992, 5

Fig. 15

Braniewo, town map from 1826-1829 according to Giese, in: Adolf Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, vol. 4: Ermland, Königsberg 1894, 37

Fig. 16

Braniewo, St. Catherine's Church, ground plan, in: Adolf Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, vol. 4: Ermland, Königsberg 1894, 41

Fig. 2

Toruń, St. James's Church, ground plan, in: Teresa Mroczko, Architektura gotycka na ziemi chełmińskiej, Warszawa 1980, 159

Fig. 3

Toruń, St. James's Church, the exterior, photo Andrzej Skowroński

Fig. 4

Toruń, St. James's Church, interior, photo by the author

Fig. 5

Toruń, St. John's Church, interior of the presbytery, photo Andrzej Skowroński

Fig. 6

Toruń, St. Nicholas's Church and the Dominican Monastery, ground plan, drawing by J. F. Steiner, in: Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (the so-called Steiner Album), ed. Marian Biskup, Toruń 1998, 98

Fig. 7

Toruń, St. Nicholas's Church, a mid-distance view from south-east, drawing by J. F. Steiner, in: Toruń i miasta ziemi chełmińskiej, Toruń 1998, 100

Fig. 8

Toruń, Virgin Mary's Church, plan on the level of the vaults, in: Zbigniew Nawrocki, "Pofranciszkański kościół NMP w Toruniu," in: Zeszyty Naukowe UMK, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo 2, 1966, 50, drawing by Zbigniew Nawrocki

Fig. 9

Toruń, Virgin Mary's Church, volume, photo Andrzej Skowroński