Skip to content. | Skip to navigation

Fig. 6

Toruń, St. Nicholas's Church and the Dominican Monastery, ground plan, drawing by J. F. Steiner, in: Toruń i miasta ziemi chełmińskiej na rysunkach Jerzego Fryderyka Steinera z pierwszej połowy XVIII wieku (the so-called Steiner Album), ed. Marian Biskup, Toruń 1998, 98