Skip to content. | Skip to navigation

Lipiński, Filip

Adam Mickiewicz University in Poznań

eMail: fillipin@amu.edu.pl website:

Biography

Filip Lipiński, PhD – art historian, American studies specialist. Associate professor at the Institute of Art History at Adam Mickiewicz University in Poznan. Received scholarships from the Fulbright Foundation at City University of New York (2007–2008), as well as Terra Foundation for American Art in France (2008) and the United States (2013). Author of Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu (Monografie FNP, Toruń 2013), as well as numerous academic and non-academic articles on modern an contemporary art and art theory published in such magazines as “Oxford Art Journal”, “Artium Questiones”, “Quart”, “Didaskalia” and “Arteon”.

Dr Filip Lipiński – historyk sztuki, amerykanista. Adiunkt w Instytucie Historii Sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta Fundacji Fulbrighta na City University of New York w Nowym Jorku (2007-8), oraz Terra Foundation for American Art we Francji (2008) i Stanach Zjednoczonych (2013). Autor książki Hopper wirtualny. Obrazy w pamiętającym spojrzeniu (Monografie FNP, Toruń 2013) oraz licznych naukowych i popularnonaukowych artykułów poświęconych sztuce nowoczesnej i współczesnej oraz teorii historii sztuki w czasopismach takich jak „Oxford Art Journal”, „Artium Questiones”, „Quart”, „Didaskalia” czy „Arteon”.

Fields of Expertise:

Groups: RIHA-Authors

Articles