Skip to content. | Skip to navigation

Antos, Janusz

Akademia Sztuk Pięknych / Academy of Fine Arts, Kraków

eMail: jantos@asp.krakow.pl website:

Biography

Janusz Antos – art historian and critic. In 1985–1991 he studied art history at the Jagiellonian University. He works at the Academy of Fine Arts in Krakow, as a keeper at the Main Library. He writes about 20th- and 21st-century art. He is an author of close to a hundred texts published in edited volumes, exhibition catalogues, and magazines. He is an editor of Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie and a co-editor of Wojciech Weiss w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. A member of the Association of Art Historians (SHS) and the Polish Section of AICA.

 

Historyk i krytyk sztuki. W latach 1985–1991 studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracownik ASP w Krakowie, kustosz w Bibliotece Głównej. Zajmuje się sztuką XX i XXI w. Autor blisko stu tekstów opublikowanych w wydawnictwach zbiorowych, katalogach wystaw i czasopismach. Redaktor książki Stanisław Wyspiański w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz współredaktor książki Wojciech Weiss w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Członek SHS i Sekcji Polskiej AICA.

Fields of Expertise:

Groups: RIHA-Authors

Articles