Skip to content. | Skip to navigation

Mikołaj Getka-Kenig

eMail: mikolaj.getka-kenig@uj.edu.pl website:

Biography

Mikołaj Getka-Kenig, b. 1987, studied history and art history at the University of Warsaw and at the Courtauld Institute of Art, and received his doctoral degree at the Department of History at the University of Warsaw in 2016. Since then he worked at the Jewish Historical Institute, the Institute of History of the Polish Academy of Sciences and the Institute of Art History at the Jagiellonian University. Laureate of START scholarship programme of the Foundation for Polish Science (twice), and scholarships granted by the Lanckoroński Foundation, Francis Haskell Memorial Trust and Clifford and Mary Corbridge Trust at Robinson College, University of Cambridge. He is a member of the Association of Art Historians (SHS) and of the Polish Society for the Research on the 18th Century. Laureate of the SHS Fr. Szczęsny Dettloff award for his doctoral dissertation. He published his texts in: “Biuletyn Historii Sztuki”, “Folia Historiae Artium”, “Kwartalnik Historyczny”, “Classical Receptions Journal” and “Garden History”. Recently, he published a book titled Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie “wskrzeszonej” Polski lat 1807–1830 (Kraków, Universitas, 2017). Mikołaj Getka-Kenig, ur. 1987, absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Warszawskim i Courtauld Institute of Art, obronił doktorat na Wydziale Historycznym UW w r. 2016, od tamtej pory zatrudniony kolejno w Żydowskim Instytucie Historycznym, Instytucie Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk i Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureat stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (dwukrotnie), Fundacji z Brzezia Lanckorońskich, Francis Haskell Memorial Trust oraz Clifford and Mary Corbridge Trust przy Robinson College, University of Cambridge. Jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Laureat nagrody SHS im. ks. Szczęsnego Dettloffa za rozprawę doktorską. Autor artykułów m.in. w „Biuletynie Historii Sztuki”, „Folia Historiae Artium”, „Kwartalniku Historycznym”, „Classical Receptions Journal” oraz „Garden History”. W ostatnim czasie opublikował książkę pt. Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830 (Kraków, Universitas, 2017).

Fields of Expertise:

Groups: RIHA-Authors

Articles