Skip to content. | Skip to navigation

Sendyka, Roma

Uniwersytet Jagielloński, Wydział Polonistyki

eMail: rsendyka@gmail.com website:

Biography

Roma Sendyka – works at the Department of Literary Anthropology and Cultural Studies at the Faculty of Polish Studies at the Jagiellonian University, scholarship holder of the Kościuszko Foundation, Erste Stiftung (Vienna) and European Holocaust Research Infrastructure (NIOD, Amsterdam), visiting lecturer at the University of Chicago. Author of: Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), co-editor of: Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (2013), Pamięć i afekty (2014 – in print) and Nowa Humanistyka series (IBL PAN). Her academic interests include literary and cultural theory and studies on visual culture, especially the visual aspects of the Holocaust.

Roma Sendyka – pracuje w Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, była stypendystką Fundacji Kościuszkowskiej, Erste Stiftung (Wiedeń) i European Holocaust Research Infrastructure (NIOD, Amsterdam), wykładała na University of Chicago. Autorka książki Nowoczesny esej. Studium historycznej świadomości gatunku (2006), współredaktorka tomów Od pamięci biodziedzicznej do postpamięci (2013), Pamięć i afekty (2014 – w druku) i serii Nowa Humanistyka (IBL PAN). Zajmuje się teoriami badań literackich i kulturowych, studiami nad kulturą wizualną, w tym zwłaszcza badaniami nad widzialnością Zagłady.

Fields of Expertise:

Groups: RIHA-Authors

Articles